leerlingenstatuut

Reglement van de school waarin de rechten en plichten van alle leerlingen staan (regelingen i.v.m. te laat komen, proefwerkplanning, straffen, in beroep gaan tegen cijfers, vrijheid van uiterlijk, mogelijkheden voor het uitgeven van de schoolkrant, enz.). In het leerlingenstatuut moeten zeker de volgende vier onderwerpen geregeld zijn:

  1. wat de schoolregels zijn;
  2. hoe de school met geschillen tussen bijvoorbeeld leerkrachten en leerlingen omgaat;
  3. hoe de school de gegevens van de individuele leerling beschermt (‘privacyregeling’);
  4. hoe de school de kwaliteit van het onderwijs bewaakt.

Scholen zijn verplicht om een leerlingenstatuut op te stellen. Elke twee jaar moet het statuut opnieuw worden vastgesteld door het schoolbestuur. Zowel de leerlingen als de ouders in de medezeggenschapsraad moeten met het statuut instemmen. Het leerlingenstatuut is een openbaar stuk. Het moet dan ook voor leerlingen op school ter inzage liggen.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be