lumpsum financiering

Lumpsum financiering betekent dat de overheid bestedingsvrijheid geeft aan scholen. Schoolbesturen krijgen een totaalbedrag voor personeelskost en materiële uitgaven. Ze maken daarbij zelf uit hoe ze dat geld besteden.

Het gaat bij lumpsum financiering niet enkel om de centen, het systeem is onlosmakelijk verbonden met de principes van ‘deregulering en autonomievergroting’. Dat staat voor meer vrijheid voor de onderwijsinstellingen en minder beregeling vanwege de overheid.
Scholen krijgen meer ruimte om te bepalen hoe ze hun onderwijs inrichten en welke functie hun school moet hebben in relatie tot de omgeving. Het onderwijs kan dan worden afgestemd op de specifieke situatie in een bepaalde school, wijk of stad. Dat zou de school, het onderwijs, de leerlingen en hun ouders ten goede moeten komen.

In Vlaanderen spreekt men van enveloppenfinanciering.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be