leerlingvolgsysteem

Staat voor ‘leerlingvolgsysteem’.

Gestructureerde manier om de ontwikkeling van leerlingen te volgen. Er zijn systemen speciaal voor kleuters, andere voor lagereschoolkinderen of voor leerlingen secundair/voortgezet onderwijs. Via een leerlingvolgsysteem kan men de prestaties voor bepaalde vakken volgen, maar ook het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen. Het lvs geeft leerkrachten/docenten betrouwbare informatie over de vorderingen van leerlingen én de groep als geheel. Het geeft ook inzicht in de kwaliteit van het onderwijs op school.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be