leerkracht

Verzamelnaam voor onderwijzend personeel.

Opgelet: in Vlaanderen en Nederland heeft deze term een verschillend bereik:

In Vlaanderen:
de algemeen gangbare verzamelnaam voor al het onderwijzend, niet-universitair personeel.

In Nederland:
lesgevers in het primair onderwijs (po); lesgevers in het voortgezet onderwijs (vo) en het hoger niet-universitair onderwijs worden in Nederland docenten
genoemd.

Zie ook: onderwijzer, docent (NL), docent (VL).

Webapplicatie door ESKIDOOS.be