lerarenondersteuner

De functie van lerarenondersteuner is een relatief nieuwe functie die sinds begin 2002 bestaat. Lerarenondersteuners kunnen werkzaam zijn aan reguliere basisscholen, aan speciale scholen voor basisonderwijs (bo) en in het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Lerarenondersteuners hebben meer verantwoordelijkheden dan de onderwijsassistent, maar minder dan de leraar. Ook zij voeren hun taken uit onder verantwoordelijkheid van de leraar. Ze kunnen bijvoorbeeld leerlingen begeleiden bij het zelfstandig werken, instructie geven aan kleine groepjes, de voortgang van leerlingen of hun werk bijhouden. Ze leggen hierover verantwoording af aan de leraar.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be