lestijden

Administratieve term die verwijst naar het aantal lesuren (van 50 minuten) dat:

  • een school in de vorm van een subsidie wordt toegewezen om zijn onderwijs te organiseren (het precieze aantal wordt berekend volgens een aantal parameters, o.a. het aantal ingeschreven leerlingen – men spreekt dan van het lestijdenpakket);
  • een onderwijsniveau of studierichting wekelijks omvat;
  • een leraar voor de klas staat;
  • enz.

Opgelet: in Nederland heeft de term lestijden een andere betekenis.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be