leertijd

Beter bekend onder de officieuze benaming ‘leercontract’ en ook wel ‘leerovereenkomst’ genoemd. De leertijd is een opleidingssysteem dat bestaat uit een combinatie van leren en werken voor jongeren vanaf 16 jaar. Het is een programma van ten minste zes maanden en bestaat uit twee delen: een contract voor een praktische beroepsopleiding in een zaak (minstens halftijds) en een theoretisch-praktische opleiding.
De opleiding wordt verzorgd door Syntra (Vlaams agentschap voor ondernemersvorming).

Leerplichtige jongeren kunnen met een ondernemingshoofd-opleider een leerovereenkomst (leercontract) sluiten. Wie ouder is dan 18 (en dus niet meer leerplichtig), maar weinig of geen vooropleiding heeft, kan met een stageovereenkomst noodzakelijke praktijkervaring opdoen. De jongere heeft als cursist-stagiair het statuut van leerling, maar krijgt wel een vergoeding van de patroon-opleider.

In Nederland is leerlingwezen een vergelijkbare term.

Zie ook: www.leertijd.be.

Webapplicatie door ESKIDOOS.be